Công nghệ Vi Nhũ Tương

 

Khả năng thâm nhập vào 

da tuyệt vời

  • Enzym vi nhũ tương tạo điều kiện cho các thành phần hoạt tính dễ dàng thấm vào trong các lớp sâu bên trong da
  • Tính ổn định cao
  • Dễ dàng điều khiển.
  • Tiêm cục bộ qua da
  • Polypeptide đóng vai trò vận chuyển tốt

Quá trình vi nhũ tương

  • Polypeptide vận chuyển tốt

Lợi ích của sản phẩm

  • Enzyme ổn định
  • Tiêm/sử dụng qua da dễ dàng
  • Microemulsions là sự phân tán của hai chất lỏng không thể hoà lẫn (nước và dầu) được bền vững bởi các hoạt chất bề mặt. Với tính trong suốt và có kích thước phân tử rất nhỏ, Microemulsions sẽ giúp enzym được ổn định và thấm vào sâu trong da.