Enzyme Đông Khô

Độ ổn định lên đến 15 năm
 

Độ ổn định lên đến 15 năm

  • Quá trình đông khô bảo đảm 100% khả năng hoạt động và tính chất của các enzym
  • Không có chất bảo quản hoặc chất phụ gia khác
  • Hầu hết các thành phần hoạt tính của chúng tôi đều được đông khô

Quá trình đông khô

  • Phương pháp này bao gồm quá trình khử nước các thành phần hoạt tính thông qua quá trình đông lạnh, bởi áp suất. Các thành phần được sản xuất trong điều kiện vô trùng và bảo quản trong điều kiện khô ráo.

Lợi ích cho sản phẩm

  • Tất cả các enzym sinh học trải qua quá trình đông khô để duy trì hiệu lực đến hơn 15 năm mà không có sự thay đổi nào. Bằng cách này, các thành phần của sản phẩm bảo tồn 100% tính chất của vitamin mà không cần chất bảo quản hay chất phụ gia khác. Sản phẩm hoàn toàn sinh học nên đó là lý do đây là lựa chọn có thể thay thế cho các sản phẩm hóa học khác.